Winning

Winning van zand en grind

Natte en droge verwerking van grondstoffen
Dochterondernemingen van de Dekker Groep beschikken over zowel verwerkingsinstallaties op het water als op het land. Bij verwerking op het water kan er alleen dan worden geproduceerd als er ook op dat moment kan worden verladen. Dat verladen gebeurt bij een drijvende installatie met een binnenvaartschip. Bij een verwerkingsinstallatie op het land is er meer ruimte om grondstoffen op te slaan. Afvoer vanaf een landinstallatie gebeurt veelal per vrachtwagen (per as).

De kunst van het winnen
Het proces van zandwinning begint bij de profielzuiger. Nadat de specie door de zuigbuis van de zuiger gewonnen is, wordt door middel van pompen via een drijvende leiding de specie naar de drijvende of landverwerkingsinstallatie gepompt. Vervolgens wordt de specie gescheiden in verschillende fracties, onthout, gewassen en ontwaterd. Daarna worden de verschillende deelproducten opgeslagen in silo’s. Bij grindwinning is het klasseerprincipe hetzelfde maar wordt de specie met een grijperkraan of baggermolen boven water gehaald in plaats van met een profielzuiger.

Recepten
Om het zand en grind te maken dat de klant heeft besteld worden de verschillende gradaties (aanwezig in de silo’s) op klant specifiek recept gemengd. Op deze manier is het mogelijk om  een breed assortiment grind en zand te maken gebaseerd op klant specifieke recepten.

Gecontroleerd eindproduct
Tijdens het winproces maar ook tijdens de belading worden voortdurend monsters genomen en op de installatie geanaliseerd. Zo is er een constante kwaliteitscontrole en is de klant verzekerd van een goed en gecontroleerd eindproduct.