Marensche Waarden

De Marensche Waarden

Historie
Vroeger lag Alem in Noord-Brabant. Door de bochtafsnijding en kanalisatie van de Maas in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd Alem onderdeel van Gelderland. De oude Maasarm is nog steeds zichtbaar. De Maasarm is in het verleden al uitgebreid door middel van zandwinning door Dekker Grondstoffen.

Doel
Aanleg van recreatieve voorzieningen en afvlakken en afwerken van de bestaande  steile oevers in het gebied en realisatie nieuwe natuur door het winnen van grondstoffen.


Landschap, flora & fauna
De bestaande plas wordt uitgebreid zonder dat de bestaande waterbodem wordt aangetast. De Zuidoever wordt aangepast voor recreatie, wandelen, sportvissen, en natuurbeleving. Er wordt ook een klein strandbad aangelegd. De aanwezige eilanden fungeren als natuurlijke banken tussen de plas en de route naar Sint Andries sluis.

Beheer
Het gebied is op dit moment grotendeels agrarisch in gebruik, dat blijft in de toekomst ook zo. Een deel van het gebied zal in de toekomst natuurlijk worden beheerd.

 

GPS project in ontwikkeling :

Ligging :

  • Nabij Alem
  • Rechteroever van de Maas
  • KM Raai 209