Nieuws

Succesvolle inloopmiddag Tull en ‘t Waal

Succesvolle inloopmiddag Tull en ‘t Waal

Op zaterdag 2 november 2013 heeft het Recreatie Midden Nederland tezamen met Ballast van Oord Grondstoffen, Dekker Grondstoffen,  Gemeente Houten, Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal en Stichting Natuurbehoud Stelling van Honswijk e.o. een  inloopmiddag georganiseerd voor de inwoners van Tull en ’t Waal.

Met de ruim 100 inwoners die de inloopmiddag hebben bezocht kunnen we spreken over een succesvolle middag. Wij hebben hen kunnen informeren over de reeds uitgevoerde werkzaamheden, zoals de inrichting van de recreatieve oever. Ook werd er stilgestaan bij de planning van de werkzaamheden aankomend voorjaar tot einde zandwinning en is tijdens een rondvaart het zandwinproces toegelicht aan belangstellenden.

We kregen veel enthousiaste reacties op onder andere onze inrichtingsvisie “duurzame ontwikkeling voor recreatie en natuur”.  Deze visie voorziet in het deels opvullen van de plas, waardoor natuurwaarden worden verhoogd. Ook wordt het dan mogelijk om een rondje om de plas te wandelen en is er rekening gehouden met verversing van het zwemwater door de aanleg van speels kabbelend beekje.

Een aantal inwoners kwam spontaan met goede ideeën en dat was nu juist één van doelen van deze inloopmiddag. Zo kwam er een bezoeker met een tip over een oude veerverbinding en stelde voor om, op de plek waar het veer aanmeerde, een bord te plaatsen met bijvoorbeeld oude foto’s. Iemand anders stelde voor om een oeverzwaluwwand te maken en ook werd het idee door iemand geopperd om enkele outdoor fitnesstoestellen voor volwassenen te plaatsen op een wandelroute.
Wij zullen deze ideeën meenemen en voorleggen aan onder andere de  klankbordgroep die zal worden opgericht. In deze klankbordgroep zullen de inwoners van Tull en ’t Waal vertegenwoordigd zijn, om zo de inrichtingsvisie in afstemming met hen verder uit te werken.

Wij kijken met veel tevredenheid terug op een zeer geslaagde middag.