Nieuws

Kantoortuin Dekker Groep ontvangt tweede prijs

Kantoortuin Dekker Groep ontvangt tweede prijs

Het natuurontwikkelingsproject rondom het nieuwe hoofdkantoor van Dekker Groep heeft de tweede prijs behaald tijdens de landelijke Heemdag 2013. De inrichting, uitgevoerd door Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep gooide hoge ogen bij de jury. Met name de koppeling met het omliggende uiterwaardengebied en sterk partnerschap met het bedrijfsleven werden erg gewaardeerd. De landelijke Heemprijs is uitgereikt op vrijdag 20 september en is een prijs voor het beste natuurontwikkelingsproject.

Project
Kenmerkend voor het kantoortuin project is de bewuste keuze van Dekker Groep om rondom het nieuwe hoofdkantoor te kiezen voor een inheemse, gebiedseigen vegetatie. Bij het ontwikkelen van onze projecten hebben wij speciale aandacht voor gebiedseigen vegetaties.

Beoordeling
De jury beoordeelt de ingezonden projecten op basis van een aantal richtlijnen zoals maatschappelijk draagvlak voor het project, de natuurwaarde, duurzaamheid en enkele kwaliteitseisen ten aanzien van de verhouding tussen inheemse kruiden en gras, de aantallen ingezaaide soorten en de monitoring.

Landelijke Heemdag
De Landelijke Heemdag is een jaarlijks terugkerende kennisdag met als thema het Duurzaam vergroenen van de leefomgeving. Centraal dit jaar stond de koppeling tussen Groen en Economie. Na een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen binnen Heem heeft Tom Bade van Triple E een inspirerende lezing gegeven over Natuur en Economie. Vervolgens prikkelde Fred Tonneijck de aanwezigen met een lezing over Natuur als marketinginstrument.

 

Links :