Nieuws

Dekker op herhaling voor BHV

In het kader van veiligheid en arbo hebben we op 14 december jl. weer de jaarlijkse
herhalingsoefeningen voor bedrijfshulpverlening gehouden. In totaal 14 collega’s
vertegenwoordigden alle locaties waar Dekker aanwezig is tijdens deze dag. Het dagprogramma viel in twee delen uiteen. ’s Morgens eerst theorie over brandbestrijding welke vervolgens met enkele brandblusoefeningen in de praktijk werd gebracht. Daarbij was er ook aandacht voor het gebruik van het juist blusmiddel.

’s Middags werden de levensreddende handelingen en verband aanleggen geoefend.De
levensreddende handelingen die werden geoefend waren de Rautek- (verplaatsen van
slachtoffers) en de Heimlichgreep (verstikking opheffen). Verder is er nog aandacht besteed aan het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator en reanimatie, stabiele zijligging en het omdraaien van een bewusteloos slachtoffer.

Door middel van een speciaal harnas werd de Heimlich-greep worden geoefend waarbij als deze correct werd uitgevoerd een verstopping uit het harnas tevoorschijn kwam. Als laatste onderdeel van de dag werden er nog diverse drukverbanden aangelegd

Aan het einde van deze oefendag kon eenieder weer met opgefriste BHV kennis naar huis.