Nieuws

Vergunningen in aanvraag voor project Lobberdense Waard

Na een aantal jaren van voorbereiding zijn begin maart 2012 de vergunningaanvragen ingediend voor het project Lobberdense Waard. Met dit project wordt een belangrijke invulling gegeven op het gebied van natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming.
Het project is een initiatief van de Centrale Industriezand Voorziening en Wezendonk Zand en Grind. De Dekkergroep is participant in dit project. In dit project wordt, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk Gebied, meer dan 200 hectare nieuwe natuur aangelegd. Dit geeft volop ruimte voor extensieve natuurrecreatie.