Nieuws

Deltaprogramma op bezoek bij Dekker

Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten, onder regie van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma (de deltacommissaris).

Maatregelen die nodig zijn om Nederland nu en in de toekomst tegen hoogwater te beschermen worden door het Deltaprogramma voorbereid en uitgewerkt. Waarbij er rekening gehouden wordt dat Nederland zo aantrekkelijk mogelijk blijft om in te wonen, te werken en te investeren.


Maandag 22 oktober 2012 bracht het Deltaprogramma een bezoek aan de Dekker Groep. Tijdens dit bezoek kreeg de Dekker Groep gelegenheid om haar bedrijf aan het Deltaprogramma te presenteren en van gedachten te wisselen over de lange termijn veiligheidsopgave.

Aansluitend werd er een bezoek gebracht aan de zandklasseerinstallatie de Rotterdam 55, welke momenteel actief is in het project Over de Maas en vervolgens werd een kort bezoek gebracht aan het opgeleverde project Batenburg.