Nieuws

Dekker Grondstoffen opgericht op 1 juni

Verheugd zijn wij dat wij u kunnen mededelen dat op 1 juni Dekker Grondstoffen B.V. is opgericht. Deze vennootschap zal binnen de Dekker Groep landschappen ontwikkelen, projecten uitvoeren en de markt van grondstoffen voorzien.

Met de oprichting van Dekker Grondstoffen keren wij terug naar de basis van de Dekker Groep; het winnen van zand en grind langs de grote rivieren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief welke naar onze relaties is verstuurd. Zie hiervoor de hiernaast geplaatste link.