Nieuws

Het veer vaart weer!

Op woensdag 1 juli j.l. is voor het eerst sinds 1973 het veer Heteren-Renkum weer in de vaart genomen door Uit®waarde. De feestelijke openingshandeling is verricht door familie Van den Bergh, die tot 1973 het veer exploiteerden. De opening ging vergezeld van een kleine markt, waar lokale ondernemers de gelegenheid kregen om streekproducten en andere waar aan de man te brengen. Ook Dekker was present met een informatiestand omtrent het project Randwijkse Waarden te Heteren. Er was veel aanloop bij de stand.

Met name van bezoekers vanuit Renkum, die minder bekend bleken met het plan dan Heterenaren. Het voet-/fietsveer, met ruimte voor zo’n 12 personen, zal gedurende de zomerperiode recreanten de Neder-Rijn overzetten. Aan de zuidzijde ontsluit het veer het projectgebied Randwijkse Waarden. Dekker heeft in het kader van de planontwikkeling een belangrijke exploitatiebijdrage geleverd aan gemeente Overbetuwe, zodat het veer weer in gebruik genomen kon worden.