Nieuws

Leerlingen werken aan Afferdense en Deestse Waarden

Zoals u weet is de uitvoering van het project Afferdense en Deestse Waarden inmiddels in volle gang. Dat weerhoudt de leerlingen van het Pax Christi College in Druten er echter niet van om ook een inrichtingsplan te maken voor deze uiterwaarden. Uiteraard ondersteund Dekker hen daarbij van harte.

foto-tekstvak-gastles-pax-christi01

Vanuit verschillende invalshoeken, de leerlingen volgen bijvoorbeeld biologie of aardrijkskunde, wordt een inrichtingstekening gemaakt. Daarbij staat de ene keer recreatie centraal, de andere keer moeten habitatis worden gevonden voor de rugstreeppad. Met gerichte vragen werd gezocht naar verbeteringspunten in de ontwerpen, hierbij werd niet geschroomd de gebaande paden te verlaten. Uiteindelijk resulteert dit in interessante varianten waarbij wellicht de ontwerper van onze toekomstige plannen zijn of haar eerste tekening al gemaakt heeft!