Nieuws

Europese waardering voor duurzame ontwikkeling


Warning: Division by zero in /home/dekkergroep.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/templates/slideshow/index.php on line 116

Warning: Division by zero in /home/dekkergroep.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/templates/slideshow/index.php on line 116

Warning: Division by zero in /home/dekkergroep.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/templates/slideshow/index.php on line 116

Warning: Division by zero in /home/dekkergroep.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/templates/slideshow/index.php on line 116

Warning: Division by zero in /home/dekkergroep.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/templates/slideshow/index.php on line 116

Het UEPG (Union Européenne des Producteurs de Granulats) heeft Dekker Grondstoffen gewaardeerd met een certificaat voor duurzame ontwikkeling. De Europese branchevereniging voor delfstofwinning reikt elke drie jaar een prijs uit voor duurzame ontwikkeling. Dit jaar waren er 41 Europese inzendingen. Dekker Grondstoffen ontving in Brussel een certificaat voor het landschapsontwikkelingsproject ‘Honswijkerplas bij Tull en ‘t Waal’. Het project werd ingezonden in de categorie ‘Economische bijdrage / toegevoegde waarde voor de maatschappij.’  

Sinds 2008 ontwikkelt Dekker een recreatie- en natuurplas nabij het dorp Tull en ’t Waal. De afgelopen jaren zijn de uiterwaarden ontwikkeld tot een recreatiegebied met een totale oeverlengte van 3.000 meter waarvan 630 meter zandstrand met een speelplaats van 1.000 m2. Ook zijn er verschillende faciliteiten aangebracht zoals bankjes, picknickbanken, vissteigers, een toiletunit en 500 parkeerplaatsen. Al deze voorzieningen zijn volledig privaat gefinancierd vanuit delfstofwinning door Dekker.

Het Dekker-project Honswijkerplas levert, naast verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, toegevoegde waarde in de vorm van:

  • Verkleinen overstromingsrisico vanuit de rivieren door de primaire waterkering te versterken met een binnenbermverzwaring
  • Verbeterde waterkwaliteit waar Rheofiele vissoorten van kunnen profiteren
  • Het inrichten van een veilige leefomgeving voor diverse soorten amfibieën en (broed)vogels

De recreatieplas werd in 2014 opgeleverd en in gebruik genomen door de omgeving. De zandwinning eindigde in 2015. Vanaf 2016 tot 2025 wordt door middel van het aanbrengen van grond een verdere impuls gegeven aan recreatie- en natuurontwikkeling.

UEPG 2016 Sustainable Development Awards
De Europese Grondstoffen industrie  ondersteunt de principes van duurzame ontwikkeling en heeft zich gecommitteerd aan delfstofwinning met zorg en aandacht voor het milieu, de omwonenden en de maatschappij. De UEPG Sustainable Development Awards toont best practices en inspireert de branche tot het leveren van meer dan wat de norm voorschrijft. Hiermee worden nieuwe standaarden gezet binnen de branche.

UEPG startte in 1997 met de European Restoration Award; in 2005 verbreedde de UEPG de scope met alle aspecten van duurzame ontwikkeling  met de UEPG Sustainable Development Awards; in 2010 werd een speciale prijs uitgereikt voor biodiversiteit.

Dekker Grondstoffen
De oorsprong van het Dekker bedrijf ligt in het winnen van zand en grind uit de rivierbodem in het Nederlandse rivierengebied. Het bijna 100 jaar oude familiebedrijf werkt sindsdien vanuit een duidelijke missie: het zijn en leveren van grondstof voor ontwikkeling. Ontwikkeling die gericht is op het creëren van een duurzamere leefomgeving. En op het bouwen van langdurige relaties met stakeholders die leiden tot samenwerking, versterking en vernieuwing.

Dekker Grondstoffen richt zich op drie activiteiten: landschapsontwikkeling, zand-, grind- en kleiwinning, en logistiek. Dekker Grondstoffen is onderdeel van de Dekker Groep.