Nieuws

Dekker Futerra start met herinrichting Honswijkerplas

De komende jaren wordt in de Honswijkerplas bij Tull en ’t Waal gewerkt aan de herinrichting van de recreatieplas. Er wordt door Dekker Futerra een nieuwe dam rondom de plas aangelegd. Ideaal voor zwemmers en visliefhebbers, zij kunnen ongestoord en veilig in de plas recreëren.

De grond die voor de bouw van de dam wordt gebruikt is hergebruiksgrond afkomstig uit diverse projecten zoals de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein en de Hollandsche IJssel.  Dekker Futerra zorgt voor de inname van de waterbodem. In juli arriveerde het eerste schip met grond vanuit Nieuwegein.

De ingenomen grond wordt regionaal hergebruikt waardoor transportkilometers en dus CO2-uitstoot zeer beperkt blijven. Het hergebruik en de lage CO2-uitstoot zorgen zo voor een duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal.

Naast het leggen van een nieuwe dam zal de bodem van de recreatieplas op een aantal plaatsen ondieper worden gemaakt.  Dit bevordert de ecologische waarde en biodiversiteit in de plas. Op een ondiepe waterbodem leven namelijk meer planten en het bevordert de groei van organismen in het water.

Het project zal tot 2027 in ontwikkeling zijn.

nb-dek-fut-inzet